Duurzaam bouwen woordenboek

Infiltratiekrat

Een in de grond ingegraven kunststof krat, waarop de afvoer van hemelwater (afkomstig van terrein of gebouw) wordt aangesloten.

De infiltratiekrat zorgt ervoor dat het hemelwater wordt geïnfiltreerd zonder dat de bodem dichtslibt. Om te voorkomen dat zand en gronddeeltjes in de krat komen, wordt een filterdoek aangebracht. Infiltratiekratten kunnen naar behoefte op zichzelf staand of geschakeld worden toegepast.