Duurzaam bouwen woordenboek

HTK – Hoge Temperatuurkoeling

Een vorm van koeling waarbij voor het koelmedium een hogere temperatuur wordt gebruikt dan normaal (namelijk hoger dan of gelijk aan 16 °C).

Deze vorm van koeling wordt vaak toegepast bij installaties met een warmtepomp en lagetemperatuurverwarming (LTV). Als koeling gewenst is laat men water van ongeveer 18 °C door het LTV-systeem lopen dat de warmte uit de ruimte opneemt en via de warmtewisselaar van de warmtepomp overdraagt aan koel grondwater.