Duurzaam bouwen woordenboek

HR-ventilatie

De HR in HR-ventilatie staat voor hoog rendement. Dit is een mechanische manier van ventileren (of gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (WTW)).

Bij mechanisch ventilatiesystemen wordt de verse buitenlucht voorverwarmd door de afgezogen binnenlucht. Dit gebeurt op een manier zodat er voldoende verse lucht wordt ingeblazen en er een minimum aan warmteverlies optreedt. Moderne installaties halen een rendement van 90 - 97 procent. Natuurlijke ventilatie wordt bij dit systeem bewust vermeden om de woning of het gebouw optimaal luchtdicht te maken, zonder dat dit ten koste gaat van een goede ventilatie.