Duurzaam bouwen woordenboek

Het Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord staan afspraken tussen veel Nederlandse organisaties en bedrijven om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde stopt.

Het Klimaatakkoord gaat er vanuit dat Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent reduceert ten opzichte van 1990 en dat ons land in 2050 bijna CO2-neutraal is. Dat heeft flinke gevolgen voor de gebouwde omgeving. Want die is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de CO2-uitstoot van Nederland. In het Klimaatakkoord zijn voor de gebouwde omgeving doelen uitgewerkt en afspraken gemaakt.