Duurzaam bouwen woordenboek

Greenwashing

Het begrip greenwashing slaat op marketing- en reclame-uitingen waarbij bedrijven of organisaties zich milieuvriendelijker voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn.