Duurzaam bouwen woordenboek

GHG - Greenhouse Gas Protocol

Wereldwijd kader voor het meten en beheren van broekasgasemissies, oftewel greenhouse gas (GHG).

In het GHG Protocol worden broeikasgassen onderverdeeld in drie scopes: 

  • Scope 1: directe emissies afkomstig van bronnen die de organisatie beheerd of er onderdeel van zijn.
  • Scope 2: indirecte emissies afkomstig van het opwekken van ingekochte energie, stoom, hitte en koeling.
  • Scope 3: emissies die een indirect gevolg zijn van de activiteiten van een organisatie, oftewel emissies in de keten.