Duurzaam bouwen woordenboek

Gebruiksfase van een circulair gebouw

De gebruiksfase van een circulair gebouw is de periode waarin het gebouw zijn gebruiksfunctie vervult.

Hierin zijn effecten vooral netto-positief en draagt het gebouw bij aan circulaire stromen (van water, energie en consumentengoederen) op het niveau van het gebouw en zijn omgeving.