Duurzaam bouwen woordenboek

Gebouwpaspoort

Een gebouwpaspoort bevat gedetailleerde informatie over de gebruikte materialen van het gebouw. Dit paspoort maakt het voor vastgoedeigenaren mogelijk om de waarden van de materialen in het gebouw te herkennen, behouden en gebruiken.

De materialen hebben apart een materialenpaspoort. Al die materialenpaspoorten zijn integraal opgenomen in het gebouwpaspoort. Hiermee wordt het verhogen van het hergebruik en recycling van materialen en het reduceren van het gebruik van primaire materialen gestimuleerd.

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft een gebouwpaspoort als volgt: “digitale dataset die een object in de B&U- of GWW-sector vastlegt. Een paspoort voor de bouw documenteert waar een object uit bestaat (zowel kwalitatief als kwantitatief), hoe het is gebouwd en waar het zich bevindt. Het documenteert het eigenaarschap van het geheel en/of de delen."