Duurzaam bouwen woordenboek

Functionele levensduur

De functionele levensduur van een gebouw is de periode waarin het object eenzelfde functie behoudt waarin wordt voldaan aan de eisen en wensen van het gebruik, zonder dat het gebouw wordt aangepast.

Bij een woning is de functionele levensduur de periode waarin er in het gebouw gewoond wordt. Bij een kantoor loopt de functionele levensduur zolang het pand als werkruimte gebruikt wordt.

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft functionele levensduur als volgt: “levensduur waarbinnen een object geschikt blijft voor zijn functie op zijn huidige locatie."