Duurzaam bouwen woordenboek

Fit For 55

In de afgelopen twee jaar heeft de Europese commissie een regierol op zich genomen en heeft met de EU Green Deal de ambitie neergelegd om in 2050 het eerste CO2-neutrale continent te zijn.

Om dit voor elkaar te krijgen, heeft zij recent de CO2-reductiedoelstelling voor 2030 verhoogd van 40 procent naar 55 procent.

Met het recent gepresenteerde Fit-For-55-plan is een reeks aanpassingen in het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU gepresenteerd om deze reductie target van 55 procent en de Green Deal te realiseren.