Duurzaam bouwen woordenboek

Exergiewoning

De exergiewoning (of het exergiehuis) is een concept dat een lage CO2- emissie wordt bereikt door, eenvoudig gezegd, het benutten van de energiestroom die het meest geschikt is voor zijn functie, en door het benutten van energiestromen die anders zouden weglekken.

Met andere woorden: hoogwaardige energie (bijvoorbeeld elektriciteit) inzetten waar dat nodig is (bijvoorbeeld voor apparatuur) en laagwaardige energie (bijvoorbeeld warmte van 35°C) waar dat volstaat (bijvoorbeeld voor ruimteverwarming), of van warmte uit ventilatielucht of afvalwater benutten.