Duurzaam bouwen woordenboek

ESG - Environmental, Social & Governance

ESG staat voor Environmental, Social & Governance, oftewel milieu, maatschappij en bestuur. Deze drie criteria worden gebruikt om de duurzame en maatschappelijk impact van een investering of bedrijf te beoordelen.

Milieufactoren zijn bijvoorbeeld de bedrijfsimpact op klimaatverandering en natuurbehoud. Sociale criteria zijn zaken als arbeidsomstandigheden, diversiteit en mensenrechten. Governance richt zich onder andere op bestuursstructuur, transparantie en ethisch leiderschap.

ESG-criteria worden steeds belangrijker voor bedrijven en investeerders, omdat ze streven naar evenwicht tussen winstgevendheid en sociale verantwoordelijkheid, waarbij ze rekening houden met de impact op mens en planeet. ESG wordt tegenwoordig in één zin genoemd met de CSRD en EU Taxonomie.

Daarnaast worden ESG en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) regelmatig door elkaar gebruikt. ESG is echter completer dan MVO.