Duurzaam bouwen woordenboek

EPN – Energieprestatienorm

Tot aan medio 2012 was de energieprestatienorm (EPN) de genormeerde methode om de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) te bepalen. Nu is dat de energieprestatienorm gebouwen (EPG).

De EPC geeft aan hoe energiezuinig een woning is. De toegestane hoogte van de EPC bij nieuwbouw is vastgelegd in het Bouwbesluit.

Zie ook: energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en energieprestatienorm gebouwen (EPG).