Duurzaam bouwen woordenboek

EPD - Environmental Product Declaration

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een verklaring die vergelijkbare informatie biedt over de milieu-impact van producten over de gehele levenscyclus. De verklaring is onafhankelijk geverifieerd en geregistreerd.

Het is een presenteerbare en beknopte weergave van een levenscyclusanalyse (LCA) met resultaten zoals de milieueffecten en milieukostenindicator (MKI).