Duurzaam bouwen woordenboek

EOL – End Of Life fase

In de End Of Life fase wordt een product gesloopt of is het onderdeel van een grotere sloopoperatie en kan het niet meer hergebruikt worden.

Het wordt dan verkocht voor de schrootwaarde. Schrootwaarde is daarmee een vorm van restwaarde afhankelijk van de mate waarin de materialen of onderdelen van het product nog hergebruikt kunnen worden, maar het product als zodanig niet.