Duurzaam bouwen woordenboek

Energietransitie

Energietransitie is een initiatief van de rijksoverheid om over te gaan van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Het uiteindelijke doel van de Energietransitie is een geheel duurzame energievoorziening in Nederland in 2050. Energie is dan schoon, voor iedereen betaalbaar en wordt continu geleverd.