Duurzaam bouwen woordenboek

Energieprestatie-eis

De eis die het Bouwbesluit stelde aan de energie-efficiëntie van een woning of een utiliteitsgebouw, uitgedrukt in een maximaal toelaatbare energieprestatiecoëfficiënt (EPC).

De EPC is per 1 januari 2021 vervangen door de BENG.