Duurzaam bouwen woordenboek

Energiearme huishoudens – Energiearmoede

Gezinnen of huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening door de slechte energetische kwaliteit van de woning.