Duurzaam bouwen woordenboek

Emissiehandel

Het kopen of verkopen van rechten voor de uitstoot van broeikasgassen.

Landen of bedrijven die moeten voldoen aan hun doelstellingen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (zoals vastgelegd in het verdrag van Kyoto), mogen een deel van hun reductieverplichting behalen door maatregelen in het buitenland. Het inkopen van emissie(uitstoot)rechten uit andere landen is een van de manieren om dat te doen. Dit heet emissiehandel.