Duurzaam bouwen woordenboek

Eindelevenscyclusbehandeling

De eindelevenscyclusbehandeling gaat over de afhandeling van een product als dit, of een deel hiervan, niet meer (her)gebruikt kan worden. Hierbij hoort ook het op de juiste manier verwerken van afval.

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft het als volgt: “elke behandeling waardoor een object wordt hergebruikt, gerecycled of verwerkt als afval."

Zie ook: EOL - End Of Life