Duurzaam bouwen woordenboek

EIA – Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie-Investeringsaftrekregeling (EIA) is een overheidsregeling om investeringen in energiebesparende maatregelen in in gebouwen en processen te bevorderen.

Investeer je in energiebesparende maatregelen in jouw gebouw en processen? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de Energie-Investeringsaftrekregeling (EIA). De maatregelen, ook wel bedrijfsmiddelen genoemd, moeten voorkomen op de Energielijst. Het gaat bij gebouwen om veel verschillende technieken, zoals HR-glas, isolatie en warmteterugwinning.

De investeringsaftrek bedraagt 40 procent van de subsidiabele investeringskosten. Uitgaande van een tarief voor de vennootschapsbelasting van 25,8 procent, is het voordeel 10,32 procent van de investeringskosten.