Duurzaam bouwen woordenboek

Ecologisch bouwen

De term 'ecologisch' heeft vaak de betekenis: ‘met respect voor het natuurlijk evenwicht’. Bij ecologisch bouwen wordt vooral gekeken naar de ecologie van het bouwen en het materiaalgebruik.

Daarbij spelen verschillende factoren een rol zoals de voorraad van de grondstof, de (mogelijke) gevolgen van de winning voor het milieu en mogelijkheden voor het terugbrengen in de natuurlijke kringloop van dat materiaal. Deze benadering komt neer op het zoveel mogelijk toepassen van technieken die voorzien in zelfvoorzienend wonen, leven en werken. Belangrijke aspecten zijn het gebruik van 'natuurlijke' of vernieuwbare grondstoffen, duurzame energie en gesloten watersystemen.