Duurzaam bouwen woordenboek

Duurzaam bouwenconvenant

Een convenant is een afspraak tussen partijen om zich in te zetten voor een bepaald doel.

In het kader van duurzaam bouwen zijn veel convenanten opgesteld tussen gemeenten en marktpartijen om op basis van vrijwilligheid en gedeelde verantwoordelijkheid afspraken te maken over duurzaam bouwen.