Duurzaam bouwen woordenboek

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu en is daarmee een onderdeel van de kwaliteit van deze gebouwde omgeving.

Er bestaan meerdere definities van duurzaam bouwen, die in detail van elkaar afwijken. Duurzaam bouwen heeft een grotere reikwijdte dan bij voorbeeld energieneutraal of klimaatneutraal bouwen. Energiezuinig bouwen is een belangrijk onderdeel van duurzaam bouwen, maar het gaat ook om een gezond binnenmilieu, materiaalkeuze, het voorkomen van uitputting van grondstoffen en om verantwoord watergebruik. En dat niet alleen voor gebouwen, maar ook voor wijken en steden. En er wordt niet alleen naar de milieu-effecten gekeken, maar ook naar gezondheid en welbevinden van mensen in het interieur en exterieur van de gebouwde omgeving.