Duurzaam bouwen woordenboek

DuPa - Duurzaamheidsparagraaf

Duurzaamheidsparagraaf in taxatierapporten voor het waarderen van vastgoed op duurzaamheid en klimaatrisico's.

Sinds maart 2024 is het invullen van de nieuwe duurzaamheidparagraaf, ook wel DuPa 2.0 genoemd, door de grote Nederlands banken verplicht gesteld bij bedrijfsmatig vastgoed.

Door het invullen van de DuPa 2.0 wordt het voor taxateurs makkelijker om ESG-factoren en klimaatrisico's van een pand te beschrijven en de impact in te prijzen in de marktwaarde. In de paragraaf komen in totaal 80 duurzaamheidaspecten naar voren, zoals het energielabel, het werkelijk energiegebruik, bereikbaarheid en de klimaatrisico’s.

De DuPa 2.0 bouwt voort op de eerste versie van de duurzaamheidsparagraaf die in 2020 is ontwikkeld voor kantoren. DuPa 3.0 is de volgende stap en zal uitgelijnd worden met de EU Taxonomie