Duurzaam bouwen woordenboek

DNSH – Do No Significant Harm

Het voldoen aan de Do No Significant Harm (DNSH)-criteria is één van de onderdelen binnen de EU Taxonomie.

Per economische 'activiteit', zoals het renoveren van gebouwen, stelt de EU Taxonomie eisen aan het leveren van een significante bijdrage aan een klimaatdoel als het niet significant afbreuk doet aan andere klimaatdoelen (de DNSH).

Voorbeelden van DNSH-criteria voor nieuwbouw zijn bijvoorbeeld de locatiekeuze van het bouwproject, het hergebruiken van bouwafval en het gebruiken van materialen met beperkte toxische stoffen.