Duurzaam bouwen woordenboek

DMJOP - Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan

Een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) is een toekomstgerichte aanpak voor het onderhoud en de verduurzaming van een gebouw en beschrijft de duurzame maatregelen, kosten en planning.

Dit plan combineert regulier onderhoud met gerichte maatregelen om een pand energiezuiniger en duurzamer te maken. Bij een DMJOP maak je niet alleen afwegingen op basis van financiële aspecten, maar neem je ook de verduurzamingsmaatregelen, verplichte wet- en regelgeving en de duurzame ambities van de organisatie mee. 

Zie ook MJOP