Duurzaam bouwen woordenboek

Deltaplan Duurzame Renovatie

Het Deltaplan Duurzame Renovatie is een meerjarig verduurzamingsprogramma voor de utiliteitsbouw en woningen.

Het Klimaatakkoord van Parijs van december 2015 was voor DGBC de aanleiding om een Deltaplan Duurzame Renovatie voor utiliteitsgebouwen (kantoren, retail en logistiek), inclusief maatschappelijk vastgoed (scholen en zorg) en woningen te ontwikkelen.

Centraal in het Deltaplan Duurzame Renovatie staat de vraag hoe de gebouwde omgeving, goed voor ruim een derde van het energiegebruik en bijna 40 procent van de CO2-emissies in Nederland, aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kan voldoen. Met andere woorden: hoe wordt de gebouwde omgeving op tijd ‘Paris Proof’? Dit programma heet nu Paris Proof.