Duurzaam bouwen woordenboek

DE – Duurzame Energie

Duurzame energie is opgewekt uit bronnen die niet op kunnen raken.

Met name fossiele bronnen zoals olie, steenkool, en gas zijn raken op. Onuitputbare energiebronnen zijn: zonne-energie, windenergie, waterkracht, aardwarmte, getijdenstromen, biomassa en golfenergie.

In sommige literatuur wordt voor duurzame energie een beperktere definitie gehanteerd, namelijk energie uit bronnen die niet op kunnen raken én niet vervuilen.