Duurzaam bouwen woordenboek

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is onderdeel van de Europese verordeningen die grote bedrijven verplichten om, naast financiële rapportages, ook over milieu en sociale factoren te rapporteren.

De voorloper van de CSRD is de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), die afloopt zodra de CSRD in de Nederlandse wet is opgenomen.

Grote bedrijven moeten vanaf 2024 gaan rapporteren over het duurzame karakter van hun eigen organisatie, maar ook over de invloed die de organisatie zelf heeft in de keten en op klimaatverandering. Drie gebieden komen daarbij aan bod: milieu (Environment), maatschappij (Social) en bestuur (Governance). De rapportage wordt daarom vaak de ESG-rapportage genoemd.

De CSRD zorgt ervoor dat bedrijven transparant zijn over hun impact op milieu en maatschappij. Denk hierbij aan de CO₂-emissies waar het bedrijf verantwoordelijk voor is, de invloed die het heeft op biodiversiteit en de werkomstandigheden van personeel. Daarbij gaat het niet alleen over de impact van het bedrijf zelf, maar ook de impact in de keten. Bijvoorbeeld de milieu-impact voor het fabriceren van staal, of de energie die nodig is voor het recyclen van bouwafval.

Dit biedt onder andere investeerders, consumenten en beleidsmakers inzicht in de duurzaamheidsprestaties van deze organisaties. Bedrijven worden daarmee gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Zie voor meer informatie over de CSRD en welke organisaties vanaf welk boekjaar moeten rapporteren deze publicatie over de Regelgeving ESG-rapportages