Duurzaam bouwen woordenboek

Convenant Toekomstbestendig Bouwen

Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen is een paper over de discussie rondom aanscherping van de MilieuPrestatie Gebouwen, introductie van de GWPA-eis (een speciale norm voor CO2-vriendelijk bouwen) en het effectiever sturen op verduurzaming van de bouw.

Kijk voor meer informatie op de website van Toekomstbestendig Bouwen.