Duurzaam bouwen woordenboek

CO2-neutraal gebouw

Een CO2-neutraal gebouw compenseert alle uitstoot aan CO2. Dit kan via voorzieningen in het gebouw of externe voorzieningen.