Duurzaam bouwen woordenboek

CO2-eis

De CO2-eis, ook wel bekend als de MPG-2 of de GWPA-indicator, maakt inzichtelijk wat de broeikasgasuitstoot (Global Warming Potential) van de bouw- en productiefase is en stuurt daarop.

Vanuit de bouwsector is brede publieke en private steun voor de introductie van de CO2-eis.

Zie voor meer informatie over de CO2-eis, oftewel MPG-2, de publicatie Een toekomstbestendige MilieuPrestatie Gebouwen.