Duurzaam bouwen woordenboek

Circulair gebouw

Een circulair gebouw is een gebouw dat wordt ontwikkeld, gebruikt en hergebruikt zonder onnodige uitputting van hulpbronnen, milieuvervuiling en aantasting van ecosystemen.

Het is gebouwd op een economisch verantwoorde wijze en draagt bij aan het welzijn van mensen en aan de biosfeer. Nu en later. Technische elementen zijn demontabel en herbruikbaar. Biologische elementen kunnen worden teruggebracht in hun biologische kringloop.