Duurzaam bouwen woordenboek

Circulair bouwen

Circulaire bouw is een manier van duurzaam bouwen. Circulariteit betekent dat grondstoffen voor, tijdens en na de bouw geen afval worden maar opnieuw worden gebruikt.

Circulariteit is een middel om een toekomstbestendige gebouwde omgeving te realiseren. Daarbij worden zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt en krijgen materialen en producten steeds weer een volgend leven. Zo wordt de waarde van gebouwen en de elementen waaruit deze bestaan zoveel mogelijk behouden en wordt de natuur beschermd. Circulair bouwen dient daarmee drie doelen: 

  1. Beschermen van materiaalvoorraden
  2. Beschermen en herstellen van het milieu
  3. Zorgen voor maximaal waardebehoud

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie hanteert de volgende definitie van circulair bouwen:
"Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later."

Zie voor een uitgebreidere definitie en toelichting de two-pager Wat is circulair bouwen?