Duurzaam bouwen woordenboek

CCS – Carbon Capture and Storage

Carbon Capture and Storage (CCS) is de afvang en opslag van CO2 onder de grond.

Dit wordt gedaan om aan de klimaatdoelstellingen van de overheid tegemoet te komen.