Duurzaam bouwen woordenboek

BuildingLife-programma

Een Europees programma waarin aandacht wordt gevraagd voor de Whole Life Carbon (WLC) aanpak. Bij WLC wordt gekeken naar de CO2-uitstoot van de hele levenscyclus van een gebouw. Van bouw en gebruik, onderhoud en sloop.

Het BuildingLife-programma is gericht op een mix van actie, bewustwording, gedragsverandering en transitie van de private sector. Ook stimuleert de aanpak ambitieus openbaar beleid dat nodig is om alle CO2-impact van gebouwen aan te pakken. Dutch Green Building Council werkt samen met 11 andere Green Building Councils in een Europees samenwerkingsverband BuildingLife toe naar CO2-doelstellingen voor de bouwsector.