Duurzaam bouwen woordenboek

Biotische grondstof

Een biotische grondstof is een grondstof die wordt gewonnen uit levende bronnen uit de natuur. Ook wel biobased. 

Denk bijvoorbeeld aan dierlijke producten, landbouwgewassen of hout. Dit zijn hernieuwbare grondstoffen. Tegenover biotische grondstoffen bestaan er ook abiotische grondstoffen.

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft biotische grondstof als volgt: “grondstof die gewonnen wordt uit levende bronnen, van plantaardige of dierlijke origine (inclusief algen en bacteriën)."