Duurzaam bouwen woordenboek

Biomassa

Biomassa is een energiebron die komt uit natuurlijk of dierlijk materiaal. De energie die hieruit voortkomt noemen we bio-energie.