Duurzaam bouwen woordenboek

Biogene CO2-opslag

Biogene CO2-opslag is de bijdrage aan klimaatverandering door broeikasgassen uit plantaardige bronnen.

Planten en bomen leggen tijdens het groeiproces grote hoeveelheden CO2 vast in de stam, takken, stengels en wortels. Dit wordt ‘biogeen CO2’ genoemd. In een biobased gebouw wordt CO2 zo dus langdurig opgeslagen in het bouwmateriaal.

Omdat het tijdelijk wordt vastgelegd wordt deze opslag ‘kortcyclisch’ genoemd. Een belangrijke voorwaarde bij gebruik van biogene CO2-opslag uit hout is dat het om hout uit duurzaam (bos)beheer gaat. Dat betekent dat het bos waar het materiaal uitkomt weer wordt aangevuld.