Duurzaam bouwen woordenboek

Betonakkoord

Partijen uit de betonsector hebben zich verenigd en een Betonakkoord opgericht. Dit akkoord moet zorgen voor een duurzamere sector.

De volgende doelstelling zijn opgesteld om te behalen voor 2030:

  1. Samenwerking in de betonketen voor verdere verduurzaming.
  2. Consistente uitvraag van duurzaam beton.
  3. Een vermindering van de CO₂-uitstoot in de betonketen met 30 procent ten opzichte van 1990 als ondergrens, te behalen in de keten, met daarbij een inspanning gericht op de nationale CO₂-reductie ambitie van 49 procent.
  4. 100 procent hoogwaardig hergebruik van het vrijkomende beton (grondstoffen, elementen, componenten). Hierbij is transparantie over de herkomst en samenstelling van het beton dat gerecycleerd wordt, ook voor de kwaliteit voor toekomstig hergebruik. Er wordt aansluiting gezocht bij erkende keurmerken en transparante meetmethodes.
  5. Het creëren van een netto positieve waarde van natuurlijk kapitaal in de betonsector.
  6. Het bevorderen van innovaties en sociaal kapitaal.

Bezoek voor meer informatie de website van Betonakkoord.

"