Duurzaam bouwen woordenboek

Beslisbomen

Een beslisboom is een vragenschema waar het beantwoorden van enkele vragen leidt tot een inzicht of uitkomst.

Om eigenaren en gebruikers van gebouwen eenvoudig inzicht te geven in de verduurzamingskansen, zijn beslisbomen ontwikkeld. Deze zijn beschikbaar voor de verschillende sectoren. Aan de hand van vragen worden concrete maatregelpakketten uitgewerkt met kosten en baten. De vragen gaan over de energievoorziening, gebouwleeftijd, resterende exploitatieduur en ambitieniveau.

Zie ook de verschillende Paris Proof Beslisbomen per sector.