Duurzaam bouwen woordenboek

Abiotische grondstof

Een abiotische grondstof is een grondstof die wordt gewonnen uit niet-levende bronnen uit de natuur.

Denk bijvoorbeeld aan mineralen, metalen en fossiele grondstoffen. Veel abiotische grondstoffen zijn niet-hernieuwbaar, maar in het geval van bijvoorbeeld rivierklei kunnen ook abiotische grondstoffen hernieuwbaar zijn.

Tegenover abiotische grondstoffen bestaan er ook biotische grondstoffen.