Duurzaam bouwen woordenboek

10-R model / 10-R ladder

Dit model geeft circulaire strategieën weer. Het kan worden gebruikt als leidraad.

Bovenaan de ladder staat Refuse, waarbij geen nieuwe grondstoffen worden gebruikt in een product. De laagste trede is Recover, waarbij energie wordt gewonnen uit materialen.

  1. Refuse: geen gebruik van nieuwe grondstoffen.
  2. Reduce: minder gebruik van nieuwe grondstoffen.
  3. Renew: project herontwerpen met het oog op circulariteit.
  4. Re-use: het hergebruiken van producten.
  5. Repair: onderhoud en reparatie.
  6. Refurbish: projecten of producten opknappen.
  7. Remanufacture: een tweedehandsproduct opgeknapt.
  8. Re-purpose: hergebruik van een product met een ander doel.
  9. Recycle: verwerking en hergebruik van materialen.
  10. Recover: terugwinnen van energie.

Het 10R-model is praktisch heel bruikbaar, maar niet meetbaar. De wens bestaat om de milieu-impact te koppelen aan de gekozen R-strategie uit het 10R-model. Maar hier zijn nog geen concrete afspraken over.