Whole Life Carbon: op weg naar een CO2-neutrale bouwkolom

De verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving gaat verder dan alleen het reduceren van CO2 in de gebruiksfase. Ook het bouwproces en het materiaalgebruik veroorzaken CO2-uitstoot . Om deze uitstoot mee te nemen is een nieuw perspectief nodig op hoe de bouwsector verduurzaamt. We noemen dat de Whole Life Carbon aanpak. In deze roadmap presenteert DGBC de weg naar een CO2-neutrale bouwkolom in 2040.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van de gehele Nederlandse CO2-uitstoot. Tot op heden gaat de aandacht in de opgave vooral uit naar het reduceren van de zogenoemde operationele CO2-uitstoot. Dat wil zeggen, de uitstoot die ontstaat door het gebruik van de gebouwen, het verwarmen, koelen, het gebruik van apparaten, computers, liften, installaties en ga zo maar door. Die uitstoot vormt ook het grootste gedeelte van de impact: 29% van de totale uitstoot in Nederland. De Whole Life Carbon Aanpak gaat uit van een meer integrale benadering. Daarbij gaat er ook aandacht uit naar de materiaalgebonden emissies, die 11% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot bedragen.

Budgetbenadering en leidende principes

De materiaalgebonden en operationele uitstoot komen in verschillende fases van de levensduur van een gebouw tot uiting. Aan de hand van een ‘carbon budget’ wordt gesteld hoeveel CO2 een gebouw tijdens de hele levensduur mag uitstoten: dus van bouwmaterialen via gebruik tot hergebruik/sloop. Om binnen het 1,5 graden scenario van het Parijsakkoord te blijven zijn streefwaarden per m2 geformuleerd. De budgetbenadering onderstreept de noodzaak om nu emissies te reduceren.

Ook verschillende oplossingsrichtingen komen aan bod in de roadmap. Daarnaast wordt gepresenteerd welke leidende principes er gehanteerd kunnen worden om materiaalgebonden en operationele emissies terug te dringen

Commitment

Het uiteindelijke doel is een CO2-neutrale bouwkolom voor 2040. De roadmap behandelt routes die verschillende partijen uit de bouwkolom kunnen bewandelen om dit doel te bereiken, en biedt handvatten om materiaalgebonden emissies mee te rekenen en te reduceren.

Ketensamenwerking is cruciaal om gezamenlijk tot CO2-reductie te komen in de bouwkolom. Producenten, bouwers, architecten, ontwikkelaars, beleggers, investeerders, vastgoedeigenaren, adviseurs en kennispartijen kunnen zich middels een intentieverklaring gezamenlijk inzetten voor een gebouwde omgeving zonder materiaalgebonden emissies. DGBC en de ambassadeurs van #BuildingLife roepen alle partijen binnen en buiten de sector op om zich ook aan te sluiten. Vervolgens werkt DGBC samen met de ondertekenaars toe naar een commitment.

Bekijk hier de roadmap Whole Life Carbon

#BuildingLife: onderdeel van een Europese beweging

Deze roadmap is onderdeel van een Europese beweging. DGBC werkt samen met 9 andere Green Building Councils in een Europees samenwerkingsverband #BuildingLife toe naar CO2-doelstellingen voor de bouwsector. Deze doelstellingen leggen we vast in commitments voor de markt, met als uiteindelijk doel deze ook in beleid op nationaal en internationaal niveau op te nemen.

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen