Vergelijking BREEAM-NL Nieuwbouw met Het Nieuwe Normaal

Dutch Green Building Council (DGBC) en Cirkelstad willen de transitie naar een circulaire bouwsector versnellen. Beide organisaties ontwikkelden een systeem om de circulaire prestaties van een project in kaart te brengen. DGBC ontwikkelt en beheert BREEAM-NL: een certificeringsmethode en instrument voor integrale duurzaamheid van gebouwen en gebieden. Cirkelstad werkt met Het Nieuwe Normaal (HNN) aan een eenduidige taal voor circulaire ontwerp- en bouwprincipes. Een vergelijking toont de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen BREEAM-NL Nieuwbouw en HNN. 

BREEAM-NL bevat verschillende categorieën met criteria voor een duurzaam gebouw of gebied. Circulariteit is verweven door diverse categorieën, zoals Energie, Materialen en Gezondheid. HNN richt zich op circulaire ontwerp- en bouwprincipes en specifiek het thema materialen. Daarbij worden prestatieniveaus en een set indicatoren gehanteerd. 

Vergelijking BREEAM-NL Nieuwbouw met Het Nieuwe Normaal 

De grootste overeenkomsten zijn te vinden in de criteria voor de milieu-impact en CO2-uitstoot van bouwmaterialen, losmaakbaarheid en gebouwflexibiliteit. Voor afvalmanagement en gezondheid hanteren de systemen een andere methode, maar wordt gestuurd op vergelijkbare criteria. Daarnaast zijn er een aantal circulaire thema’s waar BREEAM-NL wel op stuurt, maar HNN niet, en andersom. Voorbeelden daarvan zijn hergebruik, materiaalpaspoorten en data met product-specifieke gegevens. 

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken