Routekaart Kantoren

Deze routekaart beschrijft de ontwikkelingen in de kantorensector, de mogelijkheden en scenario’s om aan de doelen in uit het Klimaatakkoord te voldoen en de barrières die opgelost moeten worden om een versnelling te realiseren.

De Routekaart is opgesteld door de werkgroep Kantoren uit het Deltaplan Duurzame Renovatie. In de werkgroep zijn alle partijen uit de keten vertegenwoordigd, partijen met een ruime ervaring met ambitieuze vastgoedprojecten in de kantorensector. Sinds 2020 zijn de leden van de werkgroep Eindgebruikers opgenomen in de werkgroep Kantoren, zodat de hele keten vertegenwoordigd is.

De werkgroep en partners van DGBC willen zelf het voortouw nemen om deze transitie vorm te geven, door voorbeeldprojecten te realiseren, klimaatdoelen naar voren te halen en concrete voorstellen te doen voor het wegnemen van knelpunten.

Samen met dwingende regelgeving (zoals de label C-plicht in 2023 voor kantoren) zien partijen in de keten de noodzaak tot het verduurzamen van gebouwen en de bouw van nieuwe kantoorpanden. Beleggers richten zich steeds meer op het financieren van duurzaam vastgoed. Ook de eindgebruiker stelt eisen. Een duurzaam pand is belangrijk voor het imago, welzijn van werknemers en een onderdeel van hun MVO-beleid. Er is noodzaak, urgentie en de koplopers in de keten zijn gemotiveerd. Deze routekaart helpt hen om de doelen te verwezenlijken en de route daarnaartoe te versnellen.

EIB-rapport 

Het EIB-rapport 'Verduurzaming van de kantorenvoorraad' is gebruikt als onderbouwing van de routekaart. Dit rapport is hier te downloaden.

Bekijk hier de Routekaart Kantoren >>

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes