Bereken het zelf: van je energierekening naar Paris Proof

DGBC gelooft in meten. Een duidelijke meetlat geeft partijen een reden om concreet aan de slag te gaan. Omdat het Deltaplan zich richt op het terugdringen van de CO2-uitstoot monitoren we op het werkelijke energieverbruik van gebouwen.

Het Deltaplan Duurzame Renovatie volgt het meerjarig verduurzamingsprogramma van DGBC voor de gebouwde omgeving. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, heeft DGBC het maximale energieverbruik per gebouwfunctie berekend. 

Elektriciteit

De berekening voor Paris Proof gaat uit van het verbruik kWh per m2 per jaar. Dit houdt in dat al het energieverbruik omgerekend wordt naar kWh. Elektriciteit wordt vrijwel altijd in kWh gemeten en is zo van de energierekening af te lezen. Voor het aardgas (m3) en warmte (GJ) is een formule nodig om dit naar kWh om te rekenen.

Aardgas

Aardgasverbruik wordt berekend aan de hand van de hoogcalorische waarde. Dit houdt in dat 1 m3 aardgas gelijk is aan 9,8 kWh. Rekenfactor is dus: m3 aardgas * 9,8.

Warmte en koude

Warmte- en koudevoorziening worden op de meter weergegeven in Giga Joule (GJ). Hier wordt een standaardwaarde van 277,8 gehanteerd. Rekenfactor voor warmte en koeling is dus: GJ * 277,8.

Zonne-energie

In de Paris Proof berekening wordt er uitgegaan van een netto energieverbruik. Dit betekent dat energie van PV-panelen van het energieverbruik mag worden afgetrokken.

Hierbij is het van belang om goed te kijken hoeveel energie er van het net afgenomen is en hoeveel het PV-systeem op het net heeft teruggeleverd. Als dit van elkaar wordt afgetrokken krijg je het netto energieverbruik. Dit is dan het elektraverbruik op jaarbasis.

Reken hier het energieverbruik van jouw gebouw uit. 

Gerelateerd

Koning heeft duurzame Unilever Foods Innovation Centre geopend

Koning heeft duurzame Unilever Foods Innovation Centre geopend

Malieveldverklaring blijft open voor nieuwe ondertekenaars

Malieveldverklaring blijft open voor nieuwe ondertekenaars

Toespraak minister Van Veldhoven na ontvangst Malieveldverklaring

Toespraak minister Van Veldhoven na ontvangst Malieveldverklaring