Bereken het zelf: van je energierekening naar Paris Proof

DGBC gelooft in meten. Een duidelijke meetlat geeft partijen een reden om concreet aan de slag te gaan. Omdat het Deltaplan zich richt op het terugdringen van de CO2-uitstoot, monitoren we op het werkelijke energiegebruik van gebouwen, omgerekend vanuit het gebruiksoppervlakte.

Het Deltaplan Duurzame Renovatie is een meerjarig verduurzamingsprogramma van DGBC voor de bestaande gebouwde omgeving. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, heeft DGBC het maximale energiegebruik per gebouwfunctie berekend. 

Elektriciteit

De berekening voor Paris Proof gaat uit van het verbruik kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Dit houdt in dat al het energieverbruik omgerekend wordt naar kWh. Elektriciteit wordt vrijwel altijd in kWh gemeten en is zo van de energierekening af te lezen. Voor het aardgas (m3) en warmte (GJ) is een formule nodig om dit naar kWh om te rekenen.

Aardgas

Aardgasverbruik wordt berekend aan de hand van de hoogcalorische waarde. Dit houdt in dat 1 m3 aardgas gelijk is aan 9,8 kWh. Rekenfactor is dus: m3 aardgas * 9,8.

Warmte en koude

Warmte- en koudevoorziening worden op de meter weergegeven in Giga Joule (GJ). Hier wordt een standaardwaarde van 277,8 gehanteerd. Rekenfactor voor warmte en koeling is dus: GJ * 277,8.

Zonne-energie

In de Paris Proof berekening wordt er uitgegaan van een netto energiegebruik. Dit betekent dat energie van PV-panelen van het energiegebruik mag worden afgetrokken.

Hierbij is het van belang om goed te kijken hoeveel energie er van het net afgenomen is en hoeveel het PV-systeem op het net heeft teruggeleverd. Als dit van elkaar wordt afgetrokken krijg je het netto energiegebruik. Dit is dan het elektragebruik op jaarbasis.

Reken op WEii.nl het energiegebruik van jouw gebouw uit. 

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?