Woonzorgvoorziening Horstendaal en Saanensduin

Verbouwen of vervangen? Op weg naar een Paris Proof gebouwde omgeving zijn soms rigoureuze maatregelen nodig. Uiteindelijk kan dat leiden tot het slopen van bestaande bouw om een compleet nieuw pand te bouwen. Die keuze maakte de Noord-Hollandse ouderenzorgorganisatie Zorgbalans. “De conclusie was dat het afstoten van oudere panden voor nieuwbouw verreweg de meeste zoden aan de dijk zette. Daarmee realiseer je de grote klappers”, vertelt manager vastgoed Rob Huijsmans.

De zorgorganisatie is actief in verschillende gemeenten in Noord-Holland. In Bennebroek, in de gemeente Bloemendaal, zijn onlangs twee zorggebouwen verrezen: Horstendaal en Saanensduin. Zonder gas. Met 500 zonnepanelen. Daarmee gaf Zorgbalans invulling aan het hardop uitgesproken doel om in 2020 minimaal 20% te besparen ten opzichte van 2010. De nieuwbouw heeft ervoor gezorgd dat die doelstelling al in 2018 is behaald, is het energieverbruik per m2 is volgens berekeningen inmiddels 23% zuiniger.

Gasloos en met zonnepanelen

Op andere locaties is bestaande bebouwing afgestoten en onder meer in Bennebroek vervangen door twee nieuwe gebouwen met in totaal 64 zorgstudio’s. Uiteraard zijn die gebouwen niet aangesloten op het gas. Ze hebben triple glas en halen een deel van hun elektriciteit uit de 500 zonnepanelen op het dak. Warmte en koelte komt van een luchtwaterpomp op het dak, een beperkt aantal ruimten heeft extra koeling, zoals in onderstaande infographic is te zien. 

Infographic Zorgbalans

Leefbaarheid

De focus lag niet alleen op het verduurzamen, ook de leefbaarheid van de gebouwen was een aandachtspunt. Vastgoedmanager Huijsmans somt op: “De appartementen zijn drie meter hoog. Er is veel daglicht. Verwarming is in de vloer aangelegd. Voor de verlichting is overal voor LED gekozen. En de ventilatie is twee tot drie keer beter dan de wettelijke eis uit het Bouwbesluit.”

Ruimschoots Paris Proof

Al die inspanningen samen hebben geleid tot twee zorglocaties onder één beheer die ruim aan de Paris Proof doelstellingen lijken te voldoen. Met het huidige verbruik is een voorspelling gedaan voor het hele jaar. Als die voorspelling uitkomt, is een totaal verbruik 49 kWh per vierkante meter per jaar haalbaar terwijl voor zorggebouwen met deze functie 80 kWh per vierkante meter beschikbaar is. In de zomer van 2019 is het verbruik van het hele jaar bekend en kunnen de cijfers worden vastgesteld.