Plein Oost

In augustus 2014 is schoolgebouw Plein Oost opgeleverd. De school is energieneutraal gebouwd volgens de Trias Energetica en voldoet daarmee ruimschoots aan de Paris Proof doelen (60 kWh/m2). Het gebouw huisvest twee scholen met buitenruimte en gymzaal, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang.

In totaal heeft het gebouw een bruto vloeroppervlak van circa 3.100 m². De duurzaamheid van het project uit zich in een uitstekende luchtdichtheid en hoge isolatiewaarden voor de gevels en het dak. Er is een WKO-installatie in combinatie met een warmtepomp die ook kan koelen bij warm weer. Er is circa 780 m² aan zonnepanelen geïnstalleerd. Een zonneboiler verwarmt het water voor de douches in de gymzaal.

Energieneutraal

Een optimale oriëntatie ten opzichte van de zon en de best mogelijke isolatie van de gebouwschil beperkt de energievraag van het gebouw. De architect besteedde veel aandacht aan een optimale daglichttoetreding. In het gebouw is CO2-gestuurde ventilatie en verlichtingsregeling. De zonnepanelen zijn aangelegd met een oost-west oriëntatie onder een hoek van 10 graden. Hierdoor wordt de benodigde hoeveelheid energieopbrengst gehaald om energieneutraal te zijn.

Meerkosten en toezicht

Het schoolbestuur sloot bij aanvang van het proces een overeenkomst met de gemeente om de extra investering die resteerde na de NESK-subsidie, voor te financieren. Het schoolbestuur verdient deze terug via lagere energie- en onderhoudskosten. Een duurzaamheidsauditor hield in de gaten dat na realisatie in de eerste twee jaar de afgesproken energieprestaties werden behaald.

Beter dan verwacht

Adviesbureau Enerdeco voerde in 2015 een monitoring uit. Hieruit bleek dat bijna alle doelstellingen voor de nieuwbouw van Plein Oost zijn gehaald. Het gebouw en de meeste installatieonderdelen functioneren naar verwachting. Het werkelijke energieverbruik lag in 2014/2015 zelfs iets lager dan op grond van de EPC-berekening was verwacht. Vooral het energieverbruik voor ventilatie valt lager uit dan berekend.